V našich literárních končinách patří Latinská Amerika k poměrně neprobádaným oblastem. Úspěch tu v posledních letech zaznamenala chilská autorka, ve své domovině jedna z nejvýraznějších, Marcela Serranová. V českém překladu jí vyšly dvě povídkové sbírky, ovšem v porovnání s Enriquezovou spoutanější, usedlejší a konvenčnější, diametrálně odlišné atmosférou.

Ohniskem příběhů Enriquezové je město Buenos Aires v podobě, v jaké je pro okolní svět neznámé: zastřené nebezpečím, hnilobou, zlem a okultní magií. Na krátkodobých výletech nejčastěji do vzpomínek svých postav poodhaluje přitažlivé a zároveň ohrožující místa a zákoutí. Postavy jsou ve čtvrtích zakořeněné, přesto zůstávají jakýmisi vetřelci v ulicích, nezapadají do těch míst a dostávají výstrahy k obezřetnosti.

Tísnivá atmosféra

Enriquezová míchá banální všednodenní realitu chudinských čtvrtí Buenos Aires s hororem s příchutí magie. Mísí světy těch „normálních“ s těmi z „druhého břehu“.

Optikou běžného člověka sleduje mihotání se postav balancujících na hraně života a smrti s potřebou soudit, někdy pomáhat. Avšak nedostává se jim ani čtenáři rozuzlení či poznání.

Povídky provází tísnivá až děsivá, především však velmi autentická atmosféra. Proto doufejme, že nejde o poslední autorčin text, kterému se díky brněnskému nakladatelství Host dostane českého překladu.

Mariana Enriquezová: Co nám oheň vzal
Host, překlad Lada Hazaiová, 205 stran, 259 Kč

 Celkové hodnocení: 90 %