Šlo o obrazy Zaklínačka hadů a Válka, jejichž reprodukce jsou v téměř každé lepší knize o dějinách moderního malířství.

V pražském paláci Kinských je do 15. ledna možné spatřit Celníkova díla z významných evropských a amerických sbírek v sousedství nejen Pabla Picassa, Georgese Seurata nebo Paula Cézanna, ale také vedle obrazů zakladatelů českého moderního malířství Jana Zrzavého, Toyen, Josefa Šímy nebo Emila Filly.

Výstavy podobného typu, na nichž se objeví zápůjčky z celého světa, nabízejí ve svém programu pravidelně velké galerie a muzea ve Vídni, Berlíně nebo Paříži, ale u nás to tak běžné zatím není.

Druhou událostí roku se stala společná česko-bavorská výstava o době a umění císaře Karla IV., připravená mezinárodním týmem odborníků pod vedením Jiřího Fajta. V Praze ji Národní galerie nabídla od května do září ve Valdštejnské jízdárně a v Norimberku je k vidění do března v Národním germánském muzeu.

Pokud se někdy uskutečnila výstava, na které se podíleli zahraniční partneři, pak její česká část působila zpravidla jako chudší příbuzný. Bylo v ní méně zahraničních zápůjček a instalace nebyla tak atraktivní. V tomto případě tomu bylo naopak. V Praze bylo mnohem více exponátů a výstava byla působivější než repríza v Norimberku.

Naopak kdo v Německu dorazí na výstavu Císař Karel IV., může si z ní odnést jako suvenýr sedmisetstránkový barevný katalog za cenu 24 eur, zatímco diváci v Praze se během výstavy dočkali jen stoosmdesátistránkového brožovaného průvodce výstavou za cenu 180 korun.

Takže rozdíl přece jen ještě mezi Českem a Německem existuje.

TOP 5 evropských výstav

podle autora

1. Hieronymus Bosch v Pradu v Madridu a v muzeu v ’s-Hertogenbosch

2. Císař Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně v Praze

3. Celník Rousseau v paláci Kinských v Praze

4. Španělské umění zlatého věku v obrazárně Státních muzeí v Berlíně

5. Krása bude křečovitá, surrealismus v Československu v Hluboké nad Vltavou