Názvem Tržiště explicitně odkazuje k možnosti vybírat si příběhy na přeskáčku, vracet se k nim, některé vynechat. Zároveň název asociuje jakési hemžení, ke kterému mezi příběhy dochází. Deset kratších povídek, deset náhledů na aktuální chvíli na tržišti, které je jediným pojítkem mezi příběhy a postavami.

Každá z postav má trápení a je nějak vázána na tržiště, kde v tu chvíli je. Není nic neobvyklého, že každý má svůj pohled na svět i na tržiště, a není proto zvlášť zajímavé, že jinak vidí toto místo muž ve středních letech, znechucený životem a vztahy, a odlišný pohled má naivní a bázlivý šestiletý chlapec fascinovaný kádí s rybami.

To, že z povídkových textů, které jemně propojují osudy hrdinů, vznikne román, není nikterak objevné. Nedávno vyšly obdobně vystavěné Bábovky, podobně vypadá i vynikající povídková sbírka Jana Folného Buzíčci.

Šlik pracuje s řadou zajímavých námětů. Často je však boří přílišnou jednoznačností, absencí jakýchkoli náznaků a nedořečení, vše je dovysvětleno a opatřeno až přílišnou angažovaností.

Pokud postavu trápí to, že lidé ignorují problémy znevýhodněných, možná by bylo efektivnější nechat čtenáře problematiku prožít, ne na něj po celý text chrlit tento názor. Tržiště je tak příliš ukřičené. Šlik nedal čtenáři prostor k dýchání mezi příběhy, mezi myšlenkami svých postav, nenechal je ožít.

Celkové hodnocení 55 % 

 

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: