Nejdražší obraz, výjev ze Starého zákona, namaloval ceněný německý mistr Johannes Spilberg, patřící ke druhé generaci Rembrandtových žáků. Obraz v Amsterdamu získal anglický král Karel II. a poté se jako svatební dar královny Viktorie dostal až na dvůr Mikuláše II. Car pak obraz věnoval za věrné služby jednomu ze svých významných poddaných. S dalšími generacemi se dílo dostalo až do Prahy, kde mělo ve čtvrtek aukční premiéru.

Na českém aukčním trhu se z děl starých mistrů prodala dráž jen tři díla. Za čínskou oltářní sochu z dynastie Ming prodanou před čtyřmi lety v Brně zaplatil kupec 16,2 miliónu korun. Je to zároveň nejvyšší cena, jakou v Česku zaplatil sběratel za asiatiku.

Judita s hlavou Holoferna

Judita s hlavou Holoferna

FOTO: arthousehejtmanek.cz

Rekordní Kupka

Za 10,5 miliónu se prodalo gotické dílo s názvem Umučení světice, pravděpodobně od autora z okruhu mistra Třeboňského oltáře, a za deset miliónů korun byl vydražen obraz Parise Bordoneho (1500 až 1571) Venuše, Amor, Bakchus a Diana. Českému aukčnímu trhu vévodí avantgarda a meziválečná moderna. Nový rekord drží několik dní obraz Františka Kupky Série C I. (Protihodnoty) z roku 1935, který se prodal za 62 miliónů korun.

V novém autorském rekordu se ve čtvrtek prodal obraz chorvatského malíře a profesora pražské Akademie výtvarných umění Vlaho Bukovace s názvem Studentky v ateliéru. Obraz z roku 1918, ovlivněný francouzským impresionismem a pointilismem, zachycuje obě malířovy dcery. Vyvolával se za 1,8 miliónu korun a prodal se za 3,4 miliónu korun. Dvěma objekty byl v aukci zastoupen Jiří Kolář. Jeho Hvězdné jablko se vyvolávalo za 80 000 korun a prodalo se za 500 000 korun.

Dosud neznámý obraz Antonína Slavíčka Cesta ve Hvězdě, na němž malíř ve svém raném období, přibližně kolem roku 1895, zachytil podzimní cestu k letohrádku Hvězda, se prodal za 7,8 miliónu korun. Je to druhá nejvyšší cena dosažená v tuzemské aukci za dílo tohoto autora.