Žbirka v knize hovoří o nejrůznějších peripetiích svého života od dětství po současnost. Nevyhýbá se při tom ani tak těžkým tématům, jako byla smrt jeho staršího bratra, která ho hluboce zasáhla.

Historky a zážitky z profesního i soukromého života doplňuje množství archivních fotografií z dávné minulosti i z nedávné současnosti a najdete tam i kompletní diskografii včetně obalů alb. Kniha oficiálně vyšla na konci října a je  v prodeji.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: