V interpretaci britského vokálního ansámblu Tallis Scholars pod vedením Petera Phillipse a ve spolupráci českého souboru Martinů Voices Lukáše Vasilka, sopranistky Marie Fajtové, členů Kvarteta Martinů a dalších českých instrumentalistů slyšeli diváci Rekviem fragmenty nedávno zesnulého britského skladatele Johna Tavernera.

Program zahájilo zhudebnění žalmu Qui habitat in adjutorio představitele franko-vlámské školy Josquina des Prez, který zaujímá v renesanční hudbě stejné místo jako William Shakespeare v dramatické literatuře nebo Michelangelo Buonarroti ve výtvarném umění.

Tři drobná Tavernerova díla

Soubor Tallis Scholars, který výrazně odstiňuje hlavní tematické a vedlejší výplňové hlasy, pak zařadil tři drobnější díla Johna Tavernera, z nichž vyniká skladba The Lamb (Beránek) komponovaná pro skladatelova tříletého synovce.

Pak se britští pěvci přenesli do alžbětinské doby, z níž interpretovali duchovní kompozice Thomase Tallise a jeho žáka Williama Byrda, který si svého učitele a rádce velice vážil.

K jeho památce složil elegii Ye Sacred Muses (Vy posvátné múzy), která hovoří o tom, že s Tallisovým odchodem končí i hudba.

Druhou část večera tvořilo provedení zmíněné Tavernerovy zádušní mše Requiem Fragments z roku 2013, která stejně jako v Mozartově případě vznikla krátce před skladatelovou smrtí.

Představuje pozoruhodné spojení formy tradiční latinské liturgie s inspiracemi ze sféry hinduismu.