Proč jste si vybral od Antonína Dvořáka Nokturno B dur?

Požádali nás, abychom hráli Dvořáka, a zdá se, že nokturno je příklad, jak geniální skladatel může s málo gesty vytvořit upřímný svět plný emocí.

Čím je vám blízká hudba představitele tanga nueva Astora Piazzolly, že ji stále interpretujete a nahrál jste osm alb s jeho kompozicemi?

Astor Piazzolla byl velká osobnost a jeho hudba může být vždy uznávána. Jeho mistrovství a melodická i rytmická invence jsou úžasné. Jako Schubert a Chopin je schopen si v malých formách okamžitě získat vaše emoce.

Hrajete nejen soudobou hudbu, ale také klasickou a starou. Potřebuje každá odlišný přístup?

U čehokoli, s čím přijdu do styku, zůstává moje priorita stejná - snažím se sloužit skladateli a jeho dílu, ať jde o skladatele z minulosti, nebo současné. Mým posláním je sloužit hudbě a jsem šťastný, že kolem sebe mám po dvacet let výjimečný mezinárodní soubor, který sdílí mé hodnoty.

Gidon Kremer

Gidon Kremer

FOTO: Dvořákova Praha

Co pro vás znamená hudba Alfreda Schnittkeho, když jste oba vyrůstali v Sovětském svazu?

Hudba mého blízkého přítele je mi velmi drahá, ať už jde o Concerto grosso (které je na programu pražského koncertu), nebo mnoho dalších opusů. Alfred měl velkou invenci a jeho pojetí polystylovosti není pokusem o extravaganci, ale spíše upřímnou snahou spojit minulou hudbu s dnešní. Jeho jazyk je jasně rozpoznatelný, ale současně svěží. Kromě toho Alfred dokonale znal možnosti nástrojů, pro které skládal, takže není radost jen jeho hudbu poslouchat, ale i hrát. Myslím si, že Alfred měl ten pravý cit pro dnešní svět.

Jak velký vliv na vaše pojetí má to, že jste z Lotyšska, když tolik zajímavých skladatelů z posledních dekád, jako vámi v Praze uváděný Georgs Pelecis, Peteris Vask nebo Arvo Pärt, pocházelo právě z Pobaltí?

Lotyško a Pobaltí jsou velmi blízké mému srdci. To je důvod, proč jsem založil Kremeratu Baltiku. V hudbě z této oblasti můžete najít vazby na tradici, stejně dobře jako originalitu. Domnívám se, že lidé na severu včetně Pobaltí obecně více inklinují ke komponování upřímné hudby. Jejich záliba v pravdě je slyšet, je tam méně spekulace a mnohem více snahy vyjádřit něco důležitého o našich duších. Jsem hrdý, že můj otec, stejně jako Ingmar Bergman, jehož filmy jsem vždy oceňoval, byl Švéd a já se mohu spojovat s oblastí u Baltského moře.