Jak název výstavy Vyhnání z ráje III napovídá, autor stále neopouští svou pozici komentátora, kterého zajímají naléhavá témata, v tomto případě aktuální problematika uprchlické krize.

Monumentální foto-výjev-výřez uprchlíků ve vakuu mezi lodí a pevninou působí sám o sobě tak intenzivně, že nepotřebuje komentář. Po formální stránce pak v nás může evokovat Michelangelovy fresky ze Sixtinské kaple. Výstava trvá do 28. srpna.