Kritikou byl řazen mezi postmodernisty. V románech opomíjel tradiční atributy klasického románu či povídky a své vášnivé i ironické úvahy sám označoval především za maďarské. Uplatnil se i jako scenárista a některá jeho díla byla také zfilmována.

Esterházy byl výborným jazykovým ekvilibristou se zálibou ve využívání techniky citací z veškeré literatury, která kdy byla napsána. V jeho textech lze najít i ironické účtování s komunistickou tajnou policií.

Výrazné sympatie k české kultuře potvrdil jak výrokem „je sympatičtější pěkně po česku udělat pár piv než trojčit u vína po velkouherském způsobu,“ tak především románem Hrabalova kniha z roku 1990, inspirovaným tvorbou i životem českého spisovatele.

V roce 2002 ji vydalo pražské nakladatelství Havran v překladu Milana Navrátila spolu s povídkou na hrabalovské motivy Chcete vidět zlatou Budapešť? Kniha patří k nejpozoruhodnějším poctám, jichž se Hrabalovi v zahraničí dostalo.

Literární scénu oživil Esterházy i knihou Malá maďarská pornografie (1984, česky 1992). Dílo není pornografické ani v náznacích, ale on byl díky němu označen za mistra světa v ironii. Vedle socialistické reklamní chvály kvalit vozu značky Trabant zde na úvod citoval výpověď z Kunderových Směšných lásek o Slovenkách, které ve chvílích největšího blaha říkají „joj“.

Za další román, Harmonia caelestis z roku 2000, dostal jako vůbec první laureát Maďarskou literární cenu pro autora nejlepšího maďarského díla roku i Cenu míru německého knižního obchodu. Česky kniha vyšla v roce 2013. Slavná je jeho úvodní věta: „Je strašně těžké lhát, když neznáte pravdu.“ Je to symbolicky vyjádřený rys jeho poetiky.

Česky vyšel také výbor z jeho často velmi břitké publicistiky z let 1988–1996 Hrách na zeď, román Pomocná slovesa srdce a povídka Život a literatura.

Hrabě Péter Esterházy von Galanta se narodil 14. dubna 1950 v Budapešti. Jeho dědeček Moric Esterházy byl v roce 1917 krátce maďarským premiérem. Rodině komunisté zkonfiskovali majetek a Esterházy vyrůstal v zapadlé vísce téměř jako ve vyhnanství. Coby potomek významného maďarského šlechtického rodu se ale později odmítl účastnit procedur obdobných českým restitucím.

Esterházy rovněž získal mnoho prestižních ocenění za literaturu. V roce 2008 převzal například polskou literární cenu Angelus Central European. A v květnu roku 2008 navštívil Prahu.