Perpe a Tua jsou dvě postavy, které společně tvoří Perpetua, čili věčnost. Perpe je začátek, v němž je obsaženo světlo, čistota a nevinnost. Tua je tma, hřích - symboly náležící konci. Jeden bez druhého nemohou existovat.

Společně procházejí nebem, zemí, očistcem a rájem. Prostřednictvím těchto dvou protikladných postav se vytváří osud jednoho člověka. Věčný protiklad mu dává možnost hlubšího sebeuvědomění.

Celé představení je hudebně vystavěno na Mozartově Requiemu. Vendula Prager, režisérka a scenáristka projektu se v práci s tanečníky a herci zaměřuje na dlouhé improvizace, které pomalu zbavují herce automatických pohybů a tak je veden k vlastní svobodné tvorbě.

Scénář a režie: Vendula Prager, hrají a tančí: Zuzana Rusznáková (interpretace, tanec a zpěv), Martin Zbrožek (interpretace, zpěv, housle), kostýmy :Pavla Michálková, scénografie: Pavla Michálková a Vendula Prager, světla: Jakub Dostál.