Nesouhlasí ani s minimalizováním závěrečných titulků u pořadů.

Valná hromada FITES proto pověřila svůj výkonný výbor, aby se obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize a provozovatele televizního vysílání v České republice s podnětem k prověření, zda nedochází k porušování autorského zákona.