Vytvořila zajímavý obraz jednoho zkaženého mladého života. Vypráví příběh Adély od jejích patnácti do třiceti let, který je sledem chyb, špatných rozhodnutí, snahy o změnu a malých, ale pozdě příchozích vítězství.

Autorky spojuje spouštěč událostí jejich osudů. Obě si totiž za téměř všechny své životní prohry mohou samy. Bublanová zasadí svou hrdinku v patnácti letech do prostředí páté cenové, do jedné ruky jí vloží cigaretu, do druhé alkohol a k laškovné konverzaci přizve prázdnotu zapíjejícího čtyřicátníka. Motiv podniku s názvem Ticho Adélu provází po celých patnáct let a je jejím přístavem ve špatných chvílích. Přístavem, ke kterému utíká, když potřebuje pomoc, a který ji vždy stáhne až úplně na dno.

Obal knižní novinky.

Obal knižní novinky

FOTO: nakladatelství Ikar, Právo

Autorka s věkem i momentálním psychickým naladěním postavy pozměňuje její vyprávěcí styl i jazyk a přesvědčivě celých patnáct let zasazuje do proměňujícího se pražského koloritu.

Adélin osud lze vnímat i jako polemiku a částečně kritiku společenského nastavení. Zuby nehty se brání plnění předurčených kolejí, ve kterých má jít, které jí nalinkovala matka. Odmítá chodit do školy, odmítá složit maturitu, chce pracovat v baru, bavit se s výrazně staršími muži.

A proto prohrává. Když však taktiku změní, dostane se do relativně fungujícího vztahu s normálním mužem, snaží se o nastolení tradičního, stereotypního partnerského, až rodinného života, opět prohraje, v obou případech skončí na dně, v Tichu.

Alžběta Bublanová, V Tichu
Ikar, 223 stran, 199 stran

Celkové hodnocení: 70 %

 

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: