Vyvrcholením vernisáže bude komentovaná prohlídka, na které se od jejího autora návštěvníci dozvědí řadu informací o tajuplné historii tohoto celosvětově rozšířeného nástroje. Jednotlivé housle bude možné si nejen prohlédnout zblízka, ale také postupně vyslechnout jejich rozmanitý zvuk.

Součástí výstavy je bohatá textová a fotografická dokumentace. Z rarit, které Jaroslav Svěcený představí při komentovaných prohlídkách, jsou to například hrající housle ze žuly či guatemalského mramoru a mnoho dalšího.

Výstava bude otevřena po celý květen vždy každý čtvrtek odpoledne. Komentované prohlídky, na kterých Svěcený představí mistrovské houslařské speciality a kuriozity, se uskuteční ještě 7. května, 21. května a 23. května a 24. května a 26. května. Další informace se nacházejí na www.rozhlas.cz.