Vystavené šaty byly odborníky zrestaurovány a podrobeny mnohaletému průzkumu, jehož výsledky jsou dostupné v katalogu výstavy. Originální oděvy většinou pocházejí z hrobů, protože pozůstalí oblékali nebožtíky do toho nejlepšího, co za života nosili.

Z vystavených renesančních obrazů to jsou především portréty, kde záleželo nejen na tváři, ale také na oblečení, aby bylo připomenuto společenské postavení portrétovaného. Víc než kdy jindy tehdy platila zásada, že šaty dělají člověka. Grafika pak sloužila k propagaci módy mezi měšťany i aristokraty.

V odívání patřili k významným renesančním návrhářům Italové a Španělé a v raném baroku Francouzi. Řada jejich nápadů by mohla být inspirativní i pro dnešní módní designery. Luxusem se tehdy nešetřilo. Oblečení se nepralo – ani to prakticky nešlo. Takže na výstavě jsou i tehdy používané čisticí prostředky, především štětky z ostrých prasečích štětin k odstranění špíny a prachu. V průběhu 16. století se v Evropě zavedla i revoluční novinka – ramínko na šaty. Do té doby se šaty skládaly pouze naležato do truhel. Výstava v norimberském muzeu nabízí nový pohled na kulturu aristokracie a bohatého měšťanstva doby renesance a raného baroka.

Kostýmy jsou vystaveny jako vzácné sochy a obrazy jako pouhé ilustrace. Mohl by to být dobrý podnět i pro česká muzea k tomu, jak atraktivně prezentovat divákům módu uplynulých staletí.