Historický objekt patří v současné době podnikateli Zdeňku Bakalovi a přestavbu navrhl významný katalánský architekt Ricardo Bofill, který se podílel na stavbách a rekonstrukcích v pražském Karlíně.

Sporným bodem atrium

Ze strany pražských památkářů byly podány připomínky k úpravě domu. Sporným problémem bylo zejména moderní zastřešení dvora a vznik novodobého atria.

Odborníci na ministerstvu kultury dospěli k závěru, že konstrukce zastřešení je navržena tak, aby byla kotvena do novodobých částí budovy, což znamená, že nejde o zásah do historické podstaty domu. Navíc podle nich je zastropení demontovatelné, a nejde tudíž o nevratný zásah do konstrukce budovy.

Barokní zdi zůstanou zachovány

Atrium má být využíváno jako společenský prostor Knihovny Václava Havla. Ministerstvo se také zasadilo o to, aby případné středověké či barokní zdi, které by se objevily při archeologickém průzkumu stavby, byly pietně zachovány.

Na dotaz Práva ohledně zamýšlené přestavby a jejího financování nám vedení Knihovny Václava Havla oficiálně odpovědělo, že nejsou vlastníkem, investorem ani dodavatelem při rekonstrukci zmíněného objektu, a tudíž nejsou kompetentní se k čemukoliv vyjadřovat.