Výstavu nazvanou Coldplay & Beyond tvoří díla fantaskních motivů s přímými i nepřímými odkazy na klasická témata. Výtvarnice balancuje na ostré čepeli kýče. Pragmaticky využívá jeho kladných vizuálních znaků, ale brání se prvoplánové podbízivosti či klišovité vlezlosti. Pokud používá klišé, snaží se posunout jeho význam do jiných poloh.

Daří se jí to díky rafinovanému skládání tvarů a dějů do jednoho abstraktního celku. Při zevrubném zkoumání detailu konkrétních témat nakonec přece jen skončíme u abstraktní nejednoznačnosti. Objevujeme spoustu příběhů i výjevů z tajemných legend. Vnímáme bájná zvířata, čarodějné symboly, žhnoucí srdce, volně letící ptáky, divokou noční scenérii, planoucí hvězdy i revolver z krajky.

Instalace vytvořená exkluzivně pro Galerii Miro má název Zlaté ryby vyletí nad mraky. Po bělostné ploše zdi kostela se prohání hejno zlatavých a černých ryb. Z dálky má pozorovatel dojem, že štíhlá těla živočichů levitují v proudech světla.

Právě fantaskní hrátky a důraz na plastickou imaginaci je pro Fürstovou základní hmotou, kterou dále formuje a zpracovává. Halucinogenní snovost odkazuje k dílu Marca Chagalla, mnohé kompoziční koláže připomínají deliriózní díla surrealistů. Výtvarnice se však neomezuje jen na nepřímá sdělení, cituje konkrétně a chce, aby pozorovatel přemýšlel, odkud postavy zná.

Možná si vybaví Leonardovu jinošskou tvář zvěstujícího archanděla Gabriela či bolestný úsměv Delfské Sybily, kterým Michelangelo vyzdobil Sixtinskou kapli. Tohle všechno zakódovala Fürstová do vlastních obrazových příběhů.

Pod klenbou a v lomených obloucích světla může mít člověk až duchovní zážitek. Stačí mu horoucí srdce a rozevřená křídla.