Skladatel Vladimír Franz do něj vtělil své zkušenosti z účasti v přímé volbě prezidenta. Skladba byla poprvé provedena již loni na festivalu Bohemia Cantat, v Brně však bude uvedena v přepracované a doplněné verzi, proto se jedná o světovou premiéru.

„Je to tragikomická groteska ve formě komorního – já říkám kapesního – oratoria,“ charakterizoval dvacetiminutové dílo na libreto své a Rostislava Křivánka Vladimír Franz. Na prezidentskou volbu nahlíží skladatel s humornou nadsázkou i vážností. Prezidentské klání Franzovi připomnělo divadlo nebo reality show.

Nedělní jubilejní koncert sboru Ars Brunensis Chorus začne v 16.00 v kostele svatého Augustina na náměstí Míru, kde zazní hlavně skladby duchovního rázu. Jeho druhá část se odehraje v areálu Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře, kde budou provedeny světské skladby 20. a 21. století včetně Franzova prezidentského oratoria.