V letech 1950 až 1958 působil jako asistent profesora V. V. Štecha na Akademii výtvarných umění, poté pracoval pět let v grafické sbírce Národní galerie v Praze a další léta se věnoval pedagogické činnosti na vysokých školách v Olomouci a pak v Praze.

Především se stal velkým popularizátorem dějin umění. Jeho přednášky jsou vždy okouzlující a otevírají lidem oči i srce k poznání výtvarného umění. Neobyčejného Dvořákova talentu využila také televize a natočila s ním několik zajímavých seriálů, ojedinělých v české dokumentární tvorbě. V současnosti mohou diváci na ČT art sledovat cyklus S profesorem Františkem Dvořákem za moderními českými výtvarníky.

Dvořák nikdy nenudí, nabízí zajímavá fakta. Dějiny umění pro něj jsou velkým příběhem o lidské dovednosti, fantazie a touze po kráse. Napsal také desítky monografií o významných osobnostech malířství a grafiky, značné popularity dosáhla jeho kniha o Karlově mostě i paměti O umělcích, jak je neznáme nebo Můj život s uměním. Jeho publikace o Janu Kupeckém vyšla německy a anglicky, monografii o kresbách Matisseho vydalo nakladatelství Artia dokonce japonsky.

Dvořák se dobře znal s řadou klasiků české malby a grafiky, dlouhá léta pracoval ve spolku Hollar, dopisoval si s Josefem Šímou, Františkem Kupkou i Oskarem Kokoschkou a v hospodě U zlatého tygra pravidelně sedával s Bohumilem Hrabalem. Pro režiséra Miloše Formana hledal nejzajímavější historická zákoutí Prahy, kde by se mohl natáčet film Amadeus, aby prostředí působilo autenticky.

České kultury hořák

Byl to Joža Mrázek Hořický, profesionální model na pražské Akademii výtvarných umění, naivní básník i malíř, který jako jeden ze svých mnoha sloganů vymyslel i zvolání: Ať žije František Dvořák, české kultury hořák. Psal se tehdy 1. květen 1951 a Joža tímto vyřkl opravdu prorocká slova o tehdejším asistentu V. V. Štecha, protože popularizaci svého oboru se František Dvořák stal opravdovým českým Prométheem, schopným zažehnout v posluchačích zájem o výtvarné umění.

V roce 2010 byl Václavem Klausem oceněn Zlatou plaketou prezidenta republiky za přínos českým dějinám umění a pedagogickou, publicistickou i osvětovou činnost.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: