Kurátor Aleš Rezler pojal výstavu v kolínské galerii jinak. Bylo by totiž zbytečné chtít do sevřeného prostoru galerie napěchovat velkoformátová díla, která viděla Praha.

Kurátor k tomu na vernisáži podotkl, že je jeho cílem ukázat Kubíčka coby tvůrce spjatého tematicky s Kolínem a také jako hledače dané výtvarné formy v raném období.

Na kolínské expozici se podílela i dcera Jana Kubíčka Kateřina Zvelebilová.

Na kolínské expozici se podílela i dcera Jana Kubíčka Kateřina Zvelebilová.

FOTO: Právo - Jan Šída

Výstava prezentuje práce různých forem, vedle olejů jsou k vidění grafiky či asambláže. Je bezpochyby zajímavé sledovat také Kubíčkovu ideově estetickou cestu. Začíná výraznou barevnou meditací a la André Masson, posouvá se skrze pseudokubistická východiska až k téměř analytickým tvarovým rozkladům.

Nejpřístupnější neškoleným očím vnějšího pozorovatele jsou některé oleje, inspirované malířovým rodným městem. Obraz Město s měsícem, Kolín má tajnosnubnou atmosféru. Na první pohled není jasné, o kterou roční dobu jde.

Může to být sychravá zima bez sněhu, stejně jako dusná letní půlnoc. Měsíc jako zlatý dukát visí na temně modré obloze nad zčernalými siluetami kostelních věží. A mezi kvádry domů dole, na které dopadá tu a tam nažloutlé světlo luny, se krčí maličká postavička anonymního nočního chodce.

Na výstavě jsou k vidění také originální asambláže (Objekt s písmeny a šipkou, 1963 - 1964).

FOTO: Právo - Jan Šída

Na druhé straně Kubíčkova výrazového spektra najdeme koláže sestavené z trojrozměrných předmětů i různých materiálů (dřevo, plech). Tvůrce kombinuje věci z různých prostředí a zasazuje je do překvapivých kontextů. Ačkoli jsou vystavené práce z raného umělcova období, máme z nich nutkavý pocit, že na nich vlastně už nic nehledá. Že zkrátka ví, kudy se mají jeho výtvarné cesty ubírat. Meta, ke které nakonec dospěl, je výsledkem jeho schopnosti chápat věci v širších souvislostech.

Jan Kubíček: Výběr z rané tvorby
Galerie města Kolína, Kolín, do 27. června

Celkové hodnocení 80 %