„Společně s Janem Ságlem jsme chtěli k výročí listopadu udělat expozici, která se bude zabývat fenoménem svobody. Ale protože je to téma zprofanované, bylo naším cílem ukázat svobodu prostřednictvím různých aspektů,“ uvedla ke koncepci kurátorka.

Kurátorka Lenka Bučková představuje výstavu.

Kurátorka Lenka Bučková představuje výstavu.

FOTO: Jan Šída, Právo

Témata Ságlových fotografií oscilují mezi totální ztrátou víry v lidskou svobodu, která je vyjádřena cyklem z roku 1972 Domovní prohlídka, a druhým extrémem, který představují momentky lidí opilých volností z listopadu 1989.

„Vždy mě zajímalo to, co se dělo ve společnosti dole. To pro mě bylo vždy nejvíce interesantní. Je však s podivem, kam se ta energie lidí, kteří tehdy byli v ulicích, nenávratně poděla,“ rozjímal nad svým dílem Ságl.

Fotograf Jan Ságl se zabývá ve své fotografické tvorbě hlavně svobodou.

Fotograf Jan Ságl se zabývá ve své fotografické tvorbě hlavně svobodou.

FOTO: Jan Šída, Právo

Ačkoli z jeho prací čiší touha zhmotnit nehmotný a subjektivní pocit, nesmíme zapomenout ani na stránku výtvarnou. Smysl autora pro kompozici obrazu, vyváženost barev či zachycení té pravé chvíle je neopakovatelný.

Nejlépe je to vidět na sérii snímků Cesta z Maillolova muzea, která je pojatá jako kolorovaná mozaika dojmů. Zachycuje vedle sebe opálená nahá lýtka dívek, červené a žluté kajaky plující na temné vodě i modré hrozny v zeleném listoví. Možná tohle je ta nejlepší definice lidské svobody.

„Byla bych ráda, kdyby si na této výstavě mohl každý návštěvník najít své vlastní vyjádření pojmu svobody a případně se i ztotožnit s jedním ze zobrazených témat,“ uvedla kurátorka.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: