Jednak na díla světského typu, která vzešla z lidové hudby, jednak na uměřenější elegantní salónní hudební projev. Obě formy prezentovaly dva zahraniční soubory hrající před plnými sály v pondělí (Trojský zámek) a ve středu (kostel sv. Šimona a Judy).

Portugalský Sete Lagrimas doslova šokoval nadšené publikum v Troji. Upoutal ohnivými tanečními melodiemi vzniklými v portugalských a španělských koloniích v Jižní Americe i Africe. Ovšem překlad textů odhalil, že vycházejí z bible. Tak šikovně si totiž počínali převážně jezuitští misionáři ve svém úsilí získat domorodé obyvatelstvo.

Složení souboru hodně pomohlo hudebnímu vyznění večera. Oceňme i šikovnost organizátorů, kteří připravili překlady textů.

Polský soubor Orkiestra Historyczna existuje už tři roky a založila ho v Katovicích houslistka Martyna Pastuszaková.

Pro pražský koncert si těleso vybralo zcela salónní program, dvanáct sonát rakouského skladatele českého původu ze 17. století Heinricha I. F. Bibera.