Úzkým otvorem v podlaze kostela se musel jeden výzkumník protáhnout do rodinné krypty florentského obchodníka Franceska del Giocondo, jehož žena Lisa Gherardiniová je pravděpodobně zachycena na jednom z nejslavnějších obrazů všech dob.

Vědec a spisovatel Silvano Vinceti vysvětlil, že musí DNA z kostí z kostela srovnat s DNA tří žen, které byly pohřbeny v sousedním ženském klášteře. Už v roce 2012 Italové poprvé hlásili, že zřejmě našli ostatky Mony Lisy, ale jistota dosud nepanuje. Historici se domnívají, že Lisa Gherardiniová strávila poslední léta života v klášteře, kde už vědci odebírali vzorky minulý rok.

Vinceti věří, že jedna z těch tří žen bude Mona Lisa. „Dlouhý výzkum hrobek ukázal, že rodiny se podle tradice pohřbívaly společně, otec, matka, děti. Proto by byl pohřeb Lisy Gherardiniové v klášteře svaté Uršuly neobvyklý a nemůžeme vyloučit ani hypotézu, že ji někdo přenesl do hrobky, kde leží její příbuzní, v polovině sedmnáctého století, když probíhaly opravy budovy.“

„Dříve, než srovnáme vzorky DNA z ostatků z kláštera s žijícími potomky rodiny, srovnáme je s ostatky nalezenými zde,“ dodal.

Mona Lisa

Mona Lisa.

FOTO: Profimedia.cz

Když se DNA bude shodovat, tak lze použít lebku Lisy Gherardiniové z kláštera k vytvoření počítačového modelu jejího obličeje a ten si každý může srovnávat se slavným obrazem.

Leonardo da Vinci údajně maloval obraz Mona Lisa patnáct let. Patřil prý k jeho nejoblíbenějším a měl ho u sebe až do smrti. Po jeho smrti dílo získal francouzský král a obraz je od osmnáctého století trvale umístěn v Louvru. Bývalý zaměstnanec ho tam v roce 1911 ukradl, protože se domníval, že obraz patří Itálii, ale byl usvědčen a obraz se vrátil na své místo.