Snahou pořadatelů z České organizace scénografů, divadelních architektů a technik je dát příležitost profesionálním scénografům i studentům scénografických škol představit své práce veřejnosti v co nejširší škále.

Proto není salón výběrový, ale umožňuje účast všem, kteří o ni mají zájem. A je jich skutečně hodně.

V několika sálech je shromážděn reprezentativní výběr třiceti domácích scénografů tří generací – od klasiků, jako jsou Jozef Ciller, Petr Matásek, Marta Roszkopfová a další, až k nejmladší generaci, kterou představují práce studentů (včetně samostatné expozice ateliéru scénografie brněnské JAMU).

Již samotný způsob prezentace ukazuje na razantní posun ve vývoji scénografie posledních desetiletí: od tradičních modelů scén a kostýmů se akcent přesouvá k performancím ať již v uzavřených sálech či ve veřejném prostoru, interaktivním prezentacím site specific projektů, inspirovaným konkrétním místem.

Velkou roli zde hraje i světelný design, který zejména v současném tanci nahrazuje hmotné jevištní stavby a dekorace. Dobře je to znát na projekcích, které tvoří nikoli nepodstatnou část výstavy.

Salón je určen především zahraničním návštěvníkům Prahy, ale zajímat bude určitě i domácí milovníky divadla a výtvarného umění. Expozice je dobře členěná a přehledná, menší, leč podstatnou vadou na kráse jsou místy chaoticky umístěné a ve ztemnělých prostorách špatně čitelné popisky jednotlivých artefaktů.