Klášter z přelomu středověku a novověku je unikátní použitím sklípkových kleneb a malbami souvisejícími s dílnou Lucase Cranacha staršího. Hlaváček se už více než deset let věnuje fenoménu františkánství v Evropě, působil i v zahraničí. Připomněl, že při úsilí o zápis jakékoli památky na seznam UNESCO je třeba jasně argumentovat, v čem je daný objekt unikátní v rámci kontinentu a jestli podobné památky na seznamu už jsou.

„Co se týče klášterů, na seznamu z Evropy zatím není žádný klášter z přelomu středověku a raného novověku, navíc kadaňský klášter je unikátní v tom, že je to stavba kompaktně zachovaná, reprezentativní pro tento architektonický typus, navíc se spoustou unikátních technologických postupů, které se tu uplatňovaly,” popsal Hlaváček, proč má podle jeho mínění kadaňský klášter šanci uspět.

Rozhodnutí snad příští rok

Dodal, že snahy o zápis na seznam UNESCO jsou teprve na začátku. „Došlo k prvním konzultacím s ministerstvem kultury. Ty spočívaly v tom, jestli vůbec do toho jít. Bylo nám řečeno, že do toho máme jít, že to stojí za to, že objekt, tak jak jsem ho prezentoval, má svoje kvality,” řekl. Nyní se připravuje přihláška, na jejímž základě by se měl klášter dostat na tzv. indikativní seznam památek UNESCO.

„To jsou vlastně kandidáti, které potom posílá Česká republika do toho souboje na centrálu do Paříže. Potom je to dlouhodobý proces,” vysvětlil historik. Na českém indikativním seznamu jsou nyní například pevnost Terezín, hrad Karlštejn, hornická krajina Krušnohoří, industriální soubory v Ostravě a další památky.

Přihlášku pro zařazení na indikativní seznam připraví město Kadaň po dohodě s litoměřickým biskupstvím, které je majitelem objektu. Hotová by měla být do léta. Podklady bude hodnotit i Národní památkový ústav. O tom, zda bude klášter do indikativního seznamu zařazen, by se podle Hlaváčkova odhadu mohlo rozhodnout do konce letošního nebo v průběhu příštího roku.

Mírové náměstí v Kadani

Historické náměstí v Kadani.

FOTO: Zdeněk Kovařík, Právo

„Z hlediska architektonicko-uměleckého je klášter unikátním dokladem takzvaných sklípkových či diamantových kleneb, což byl zvláštní architektonický typus přelomu středověku a raného novověku. Potom jsou tam také významné malby, které souvisejí s wittenberskou dílnou Lucase Cranacha staršího,” zmínil Hlaváček.

Klášter byl podle něj také důležitým centrem středoevropské či evropské diplomacie, zejména v 15. až 17. století se tam konala řada významných církevně-politických jednání. Kadaňský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků byl založen roku 1473 na místě gotické kaple. Patří mezi národní kulturní památky. Česko má na seznamu kulturního dědictví UNESCO 12 památek, například historická centra Prahy, Telče, Českého Krumlova a Kutné Hory, Lednicko-valtický areál, zámky v Litomyšli či Kroměříži.