Kometa nepostrádá nic z pověsti literatury Latinské Ameriky: příběh na hranici magie, která umožnuje spojit současnost s biblickým bájeslovím, svět živých i zemřelých, obraznost a řeč symbolů, absurdnost našich dnů a moudrost tradice, kterou není možné obejít ani ošidit. Zpočátku netušíme, proč se Elisabeth (Šárka Vykydalová) rozhodne po deseti letech zopakovat dionýsovsky bujarou zahradní slavnost, na které si každý účastník má vzpomenout na situace a dialogy na tehdejší svatbě s Arthurem (Daniel Volný).

Nic se nedá opakovat. Účastníci nové oslavy nejenom prožili dekádu plnou nadějí i zklamání. Při vzpomínání navíc vyplouvají na hladinu jezera, utajené součásti scény za horizontem, činy a děje, které se možná znovu oživovat neměly. Dominantou scénografie Petra Nováka je také proto hyperrealistická jabloň – strom plodnosti a rajský symbol poznání, ale i hříchu a smrti. Arhur a Elisabeth – Adam a Eva.

Postupně se ukazuje, že jedenáct postav hry pojí nejenom vzájemné blíženectví, ale i nevěry a zrady, a to již od oné svatby před deseti lety. Vyhnání z ráje. Hodnoty začínají povážlivě dostávat na frak. V tom jejich mikrosvětě ve chvíli, kdy na letní obloze všichni sledují průlet komety, vítězí postupně vášnivost, zrada, zběsilost, rezignace, lhostejnost, cynismus.

Štindl ve shodě s jazykem dramatu del Corte přistoupil na nevídaně realistické prvky scény a rekvizity: květinové věnce, čelenky a další atributy bakchanálií. V kontrastu s nimi vede ale zmenšeninu současného světa k rozvratu morálky, k rozpadu rodiny, k osamělosti člověka.

Zrcadlem může být setkání se zemřelým účastníkem svatby Lotharem (Martin Táborský). Vysvobozením je ale jen smrt, vítězící nakonec vždy.

Nesnášenlivost zastupuje v příběhu Elisabethina sestra Vera (Tereza Starostková), tiché trpitelství její manžel Nick (Michal Stalmach), prázdné velikášství spisovatel Gregor (Martin Valouch), poživačnost a sebestřednost filmová herečka Anna a divadelní herečka Greta (Kamila Srubková, Ivana Lebedová).

Nechybí ani přímočará vulgárnost podnikatelky Nany (Hana Vaňková) – už ji nemá co překvapit, nevinnost právě na scestí sedmnáctileté Gretiny dcery Isabel (Karolína Hýsková) a udivená překvapenost člověka odjinud, Gregorovy přítelkyně Dagmar (Miroslava Georgievová).

Opava má konečně kousek, který může obstát i na festivalech.

Justina del Corte: Kometa
Překlad Michal Kotrouš, režie Petr Štindl, dramaturgie Alžběta Matoušková. Česká premiéra 10. listopadu 2013 ve Slezském divadle Opava.

Celkové hodnocení 75 %