Kromě tradiční prohlídky slavnostních sálů a salónků uvidí návštěvníci i improvizovanou výstavu rytířské středověké zbroje, která je tradičně spojována s osobou českého národního patrona – přemyslovského knížete Václava.

Zjistilo se, že nešlo o nějaké ceremoniální předměty

Přilba, meč a drátěná košile s límcem budou k vidění v Janákově hale Nového paláce Pražského hradu. Všechny tři předměty z doby svatého Václava a vlády prvních Přemyslovců byly v posledních letech nově prozkoumány odborníky a konzervovány v restaurátorských dílnách Správy Pražského hradu.

Zjistilo se, že nešlo o nějaké ceremoniální předměty používané jen při panovnické reprezentaci, ale sloužily jako plně funkční středověká výzbroj. Odborníci například objevili, že drátěná košile, vážící přes 11 kilogramů, byla na přední a zadní straně rozšířena pomocí vložených trojúhelníkových klínů, aby pohyb rytíře při jízdě na koni byl mnohem pohodlnější.

Přilba.

Přilba

FOTO: Správa Pražského hradu

Meč knížete Václava, určený původně k boji, byl později využíván jako obřadní předmět používaný ke korunovacím českých králů. Panovník ho přebíral v katedrále sv. Víta jako symbol ochrany země. Na čepeli restaurátoři objevili zbytek značky zhotovené technikou tzv. svářkového damašku, což jasně odkazuje na 10. století, tedy do doby života přemyslovského světce. Dosud byla tato část meče datována až do doby císaře Karla IV.

Meč je trvale vystaven ve stálé expozici Svatovítského pokladu na Pražském hradě, zbroj a přilba jsou k vidění ve stálé expozici Příběh Pražského hradu, která je v podzemí bývalého královského paláce. Pouze v sobotu 28. září budou tyto vzácné předměty spojené s osobou sv. Václava vystaveny pohromadě.

Meč přemyslovského knížete Václava.

Meč přemyslovského knížete Václava

FOTO: Správa Pražského hradu

Přístup do reprezentačních prostor Pražského hradu a na výstavu věnovanou sv. Václavovi bude Matyášovou branou z I. nebo II. nádvoří Pražského hradu. Poslední návštěvník bude vpuštěn v 16 hodin.