Tematicky je expozice zaměřena na Alšova sgrafita a fresky, které v Plzni ozdobily 19 domů.

Výzdoba na průčelích domů dnes není původní, ale byla několikrát obnovována, takže jde vlastně o kopie. V Plzni však zůstaly Alšovy originální kresby na obrovských papírových kartónech, které sloužily jako pracovní pomůcky pro tým řemeslníků, jenž na přelomu 19. a 20. století malby na fasádách realizoval.

Soubor kartónů je přímo fascinující. Aleš byl nejen zručný a fascinující kreslíř, ale i velký znalec české historie. Jako přípravy si do deníku dělal jen malé kresbičky a pak hned svoji vizi přenášel na několikametrové kompozice. Prakticky minimálně něco opravoval. Kartóny byly nedávno restaurovány, takže veřejnost si je může v Masných krámech a v Západočeském muzeu prohlédnout v celé jejich kráse.

Výstavu vzorně připravili Ivana Jonáková, Petr Domanický a Jan Mergl a díky nim se zájemci dozvědí mnohá neznámá fakta o české neorenesanci.