To vše je kulturní dědictví, ze kterého čerpáme podněty ještě dnes. Kniha rakouské archeoložky Brigitte Cechové Technika v antice, kterou česky vydalo nakladatelství Grada (překlad Václav Marek, 256 stran, 499 Kč), přiblíží méně známou stránku starověké civilizace – její překvapivou technologickou úroveň.

Píše se v ní o měření času, o stavbě tunelů, mostů a silnic, o vodních dílech, stavebních technikách praktikovaných v civilní i chrámové architektuře, o budování lodí a také o dolování, hutním průmyslu a válečné technice.

Autorka se podrobně věnuje i různým zavedeným mýtům. Předností publikace je, že teoretické poznatky z knih antických autorů konfrontuje s archeologickými nálezy a s praktickou zkušeností.