Umělecké kopie i zvětšeniny představují od čtvrtka 7. března do soboty 13. dubna v pražské Národní knihovně zásadní díla spojená s postavou svatého Václava. Byla vytvořena v období mezi 8. a 12. stoletím. Z této dějinné etapy se zachovaly nejrůznější deskové obrazy, nástěnné malby i knižní iluminace se svatováclavskou tematikou. Díky tomu mohla v současnosti vzniknout expozice s názvem Svatý Václav ve středověkém komiksu.

Chvíle, kdy se blíží Václavova smrt rukou bratra Boleslava. Obraz poutá výraznými barvami.

Chvíle, kdy se blíží Václavova smrt rukou bratra Boleslava. Obraz poutá výraznými barvami.

FOTO: Archiv Národní knihovny České republiky

Václav patřil do třetí generace proslulých přemyslovských knížat, první vládnoucí dynastie na českém území. Během své vlády podporoval křesťanství, takže začal být krátce po zavraždění svým bratrem Boleslavem uctíván jako světec. Od té doby je jeho život motivem lidové slovesnosti i umělecké tvorby.

Středobodem aktuální výstavy jsou středověké a renesanční epické cykly, na které se lze dívat jako na předchůdce novodobých komiksů. I v těchto souborech totiž hraje hlavní roli obraz, nikoliv text. Ten je pouze v pozadí nebo chybí úplně.

U některých výjevů ze života svatého Václava chybí popisky úplně. Obraz je klíčový.

U některých výjevů ze života svatého Václava chybí popisky úplně. Obraz je klíčový.

FOTO: Archiv Národní knihovny České republiky

Kromě života svatého Václava si návštěvníci výstavy mohou prohlédnout například také Józuúv svitek, ukázku byzantského dvorského umění v podobě svitku z 10. století nebo nejmenší knihu žalmů na světě obsahující 150 žalmů krále Davida – Žaltář svatého Ruperta.