V Itálii žijící pěvkyně ovládá především belcantový repertoár a na tom byl založen i pražský koncert tvořený áriemi z oper pozdního romantismu italských a francouzských autorů. V dílech Donizettiho, Rossiniho, Verdiho i Masseneta se její třpytivý hlas s nádhernými koloraturami mohl projevit v celé kráse. Plně využíval i dalších ozdob, trylků a jistých výšek.

Program vycházející z prvního alba pěvkyně zpestřily ve druhé části a v přídavcích i komické vložky a v nich prokázala i smysl pro humor – třeba prací s loutkou při árii Olympie z Hoffmanových povídek nebo mimikou v operetních přídavcích (Netopýr).

V přídavcích došlo i na árii Rusalky, čímž byl trochu jednostranný večer obohacen. Každopádně bude zajímavé sledovat další vývoj sopranistky i to, jak si poradí s jiným repertoárem. V koloratuře je doma a přezdívka světového tisku „Ruský slavík“ je na místě. Škoda, že doprovázející orchestr podal pouze průměrný výkon, dost dlouho se během večera rozehrával a uspokojil až v závěru.

Stejný program zazpívá Peretjatko i 6. března v Bratislavě. V červnu by měla v Hamburku natočit druhé album, kde by měly být i Mozartovy árie í písně Gounoda.

Celkové hodnocení 80 %