Ukazuje především, že fotografie se posunula od „obyčejného“ umění až k vysoce technické disciplíně. Dnešní progresivní fotograf se totiž neobejde bez kouzel počítačových programů a dodatečná úprava snímků je samozřejmostí. Ale i přes vymoženosti techniky jsou snímky na výstavě založeny na originálním vidění lidského oka a myšlence, kterou produkuje mozek. Právě idea (mnohdy skrytá ve druhém třetím plánu) dělá to které dílo zajímavým. Jako by obrazová složka byla pro autory jen běžnou vyjadřovací metodou, a to, o čem chce prostřednictvím své práce mluvit, je zakódováno v duchovní esenci fotografie.

Příkladem je vítězné dílo Interpretace Venduly Knopové. Je koncipováno jako série fiktivních reklamních plakátů pro výtvarné kurzy na základních školách a právě nadsázka, ironie, ale i skrytá symbolika jsou nosnými prvky těchto prací. Aby to fungovalo, musí mít vnější pozorovatel povědomí o výtvarném umění. Jen tak pochopí, že třeba mužská postava probodená klackem a přivázaná u kůlu s lahví kečupu za zády je reminiscencí Svatého Šebestiána.

Jinou cestou vyjádření jde autorská dvojice Tomáš Lumpe a Martin Novák (2. místo) v sérii Dvojí autenticita. Využila fenoménu tzv. turistické fotografie (turisté fotí památky hromadně prakticky ze stejného místa) a vytvářejí soubor duálních minisérií s tématy pohledu na moře, město či pláž. Ačkoli se zdá, že jsou snímky stejné, při pozorném vnímání je patrné, jak je jedna a táž vnější skutečnost tvůrcem snímku deformována. Názor, že u fotografií moderního věku začíná převládat konceptuální rozměr před obrazovým, výsledky soutěže Frame 012 nejen podpořily, ale též transparentně zformulovaly.

Celkové hodnocení 80 %