Skřítek má dar vymýšlet písničky, které se líbí jeho přátelům. Pak ovšem podlehne vábení zlata a nakonec přijde na to, že všechny drahocennosti světa nemůžou vyvážit samotu a vykořeněnost. Kniha se ke svým čtenářům poprvé dostala v roce 1983 a byla následně přeložena do několika jazyků.

Petr Sís žije od 80. let v USA. Píše hlavně knížky pro děti, za něž získal několik prestižních ocenění. Letos na jaře obdržel na veletrhu v Boloni Cenu Hanse Christiana Andersena. To je nejvyšší mezinárodní ocenění pro tvůrce knih pro děti a mládež.

V češtině začaly Sísovy knihy vycházet na začátku 90. let. Čtenáři tak měli možnost se postupně seznámit s publikacemi Tři zlaté klíče, Podivuhodný příběh Eskymo Welzla, Hvězdný posel nebo Tibet: tajemství červené krabičky. Jeho zatím posledním publikovaným počinem je loňský Ptačí sněm, inspirovaný perským eposem o putování ptáků, kteří chtějí najít svého krále. Sís se věnuje také filmu – zatím natočil 26 animovaných snímků.