„Toto téma a autory jsme vybrali, protože pokud jde o zobrazení Prahy, je to to nejlepší, co se dá lidem nabídnout,“ říká kurátor výstavy Andrej Boloňský. „V létě pravidelně vystavujeme českou secesi. Je to totiž to jediné, co cizincům něco říká.“ dodává.

A právě secesí byli tito malíři výrazně ovlivněni. „Přinesli nové podněty do výtvarného projevu a grafiky. Začali do toho vnášet nový vítr. To je potřeba, aby se umění stalo moderním,“ vysvětluje Boloňský.

Tato generace ovlivněna Mařákovou školou zachycovala atmosféru Prahy počátku minulého století. To je patrné na všech jejich dílech. Už jen z názvu obrazu T. F. Šimona Zimní nálada je jasný záměr autora. Pohled na stromy zasypané sněhem s Hradčany v pozadí vzbuzuje pocit krásného zimního rána. Šimonova díla zachycením noční oblohy plné hvězd, duhy, západu slunce či rozkvetlých sadů působí romantickou atmosférou.
Vystavená díla jsou převážně lepty, dřevoryty a akvatinty.