„Řada umělců různými způsoby reaguje na dnešní převládající životní styl, ve kterém se často vytrácí obsah a smysl a jehož aktéři spěchají z jedné zbytečné schůze či diskuse do druhé s pocitem, že snad pracují. Přesto ale někde v hloubi duše musí cítit naprostou prázdnotu, s níž nakonec doklušou do cíle, aby se za nimi zaklapla víka rakví, aniž by po nich zůstalo cokoliv pozitivního, kromě rozsáhlých majetků či dluhů,“ vyjadřuje záměr výstavy její kurátor Jiří Machalický.

Milan Mikuláštík zde například vystavil fotografii správného manažerského týmu, ve kterém v ideálním případě a tedy dokonalém světě všichni mluví stejně, vypadají stejně a v konečném důsledku mají stejnou tvář.

Z typických reklam, na kterých vykukují a smyslně kroutí svá ústa dokonalé tváře modelek, vypracovala špulící parodii Lenka Klodová. U návštěvníků, kteří sem mohou zavítat až do 12. srpna každý den od 10 do 1 hodiny v noci, je také velmi oblíbená videokoláž Elektrotrend, v níž autor Jakub Nepraš naznačuje, kam by lidstvo posedlost reklamou mohla přivést. Ve dvouminutovém videu divák pozná muže z budoucnosti, jehož tělo pokrývá elektronická reklama.

Umělci v této expozici v uvozovkách neútočí jen na podle obecných měřítek úspěšné, pracující lidi ze světa ovládaného reklamou. Ale upozorňují i na nebezpečí terorismu, jehož symbolem se stal Nor Andrej Breivik.

„Když návštěvník přijde blíž k jeho obrazu, uvidí, kvůli připevněnému zrcadlu v obličeji Breivika, svou vlastní tvář. Mikuláštík tím chtěl upozornit, i když by se to mohlo zdát poměrně tvrdé, že Breivikem se může stát každý z nás. I on chtěl mít dokonalý svět, očištěný od levicově smýšlejících lidí,“ vysvětluje kurátor expozice, na kterou je vstup zdarma.