Ibragimov mluví o svém díle jako o vizuálním eposu, pradávné písni, která zazní nad městy, kde se výstava uskuteční. Společně s filosoficko-lyrickým poselstvím nese v sobě projekt i důležitou sociální misi – sjednotit Východ a Západ, přinést lidem mír, radost a naději. Autor se inspiroval Pohádkami tisíce a jedné noci.

Ibragimov mluví o svém díle jako o vizuálním eposu, pradávné písni, která zazní nad městy, kde se výstava uskuteční.

FOTO: Archiv výstavy

Unikátní plátno se skládá z tisíce samostatných umělecky završených částí, na každé je zobrazen anděl. Dílo poputuje po městech zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, kde bude vystaveno. První v řadě evropských měst, která budou hostit tento gigantický obraz, je Praha.

Na základě rozhodnutí autora bude část sponzorských darů získaných na podporu projektu Tisíc a jedna noc věnována na dobročinné účely – na pomoc dětem s postižením žijícím ve městech, kde bude výstava probíhat.

FOTO: Archiv výstavy