„Tento mimořádně vzácný přírůstek představíme při příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského, které si připomínáme v letošním roce,“ řekl Právu vedoucí oddělení společenských věd muzea Jiří Šmeral.

Unikát se podle něj muzeu podařilo získat na konci loňského roku. „Byla to tak trochu náhoda. Upozornil nás na něj jeden pražský antikvář, který sám prohlásil, že to, co se k němu v tomto případě dostalo, ještě neviděl. Zareagovali jsme rychle a exemplář koupili,“ uvedl Šmeral.

Kdo jej antikvariátu k prodeji nabídl, ví podle něj jen antikvář. „Velmi pravděpodobně se však nejednalo o nikoho z Česka, protože se nevědělo, že by jej tu někdo vlastnil,“ poznamenal muzejník. Cenu, za kterou tisk získalo, muzeum podle něj zatím zveřejnit nechce. „Co však mohu říci, že má velmi vysokou hodnotu historickou, sběratelskou i badatelskou,“ zdůraznil Šmeral.

Existují čtyři exempláře na celém světě

Přerovské muzeum podle něj vlastní jediný exemplář v České republice. Starý tisk je však vzácný v celé Evropě. Dochovány jsou pouze tři další exempláře, dva v Maďarsku a jeden v Rumunsku.

Schola ludus přináší dramatické ztvárnění Komenského staršího spisu Brána jazyků otevřená. Komenský je sepsal během svého pobytu v Uhrách (1650 až 1654) pro žáky evangelického kolegia v Sárospataku. „Rukopis tu zůstal a byl vydán dva roky poté, co Komenský Uhry opustil,“ konstatoval muzejník.

„Podle přípisku vlastnictví na titulním listě, který byl podle písma pořízen pravděpodobně v 19. století, lze usuzovat, že náš výtisk pochází zřejmě z Uher,“ podotkl Šmeral s tím, že hlubší odborné posouzení vzácného starého tisku je teprve na počátku.

Výjimečnou možnost prohlédnout si unikátní první vydání Komenského spisu, budou mít návštěvníci přerovského zámku, v němž muzeum sídlí, po omezenou dobu dvou týdnů, od 28. března do 15. dubna. „Poté nahradí vzácný tisk druhé amsterodamské vydání téhož díla z roku 1657. Zpět do trezoru se tato kniha vrátí 16. května, kdy výstava končí,“ dodal Šmeral.