Českokrumlovská točna je středem sporů mnoho let. Výbor světového dědictví UNESCO, na jehož seznam bylo historické centrum města včetně zámecké zahrady v roce 1992 zapsáno, dlouhodobě žádá její odstranění. Při posuzování památky před zápisem neměl k dispozici údaje o tom, že točna v parku je. Památkáři chtějí výboru UNESCO vyhovět a rádi by viděli novou scénu mimo barokní zahradu. Avšak město a Jihočeské divadlo, kterému točna patří a provozuje ji, chtějí, aby zůstala na svém místě. Argumentují tím, že při zápisu už tam byla.

Studentské architektonické soutěže se zúčastnilo 24 projektů. Podle Václava Girsy z Fakulty architektury ČVUT měla soutěž najít nejlepší polohu pro příští scénu, nastínit její architektonickou úroveň, která by korespondovala s architekturou 21. století, byla v souladu se současnými scénografickými postupy i potřebami divadla a respektovala krajinářský koncept zahrady.

"Vždycky nás mrzelo, že se jeden typ kultury, divadlo, prosazoval na úkor jiného typu kultury, zahradního umění, které je v podobě tamní barokní zahrady podstatnou složkou památky zapsané na seznam UNESCO," řekl prezident národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) Josef Štulc. Podle něj je třeba skloubit nároky divadelníků i památkářů ve vzájemném respektu - a podle výsledků soutěže to možné je, uvedl.

Při ministerstvu kultury je zřízena komise, která se problémem točny zabývá. "Jejím cílem by mělo být vypsání architektonické soutěže na stávajícím místě, pro nás je ale ideálním řešením postavit novou scénu za zahradou," řekla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.