Výstava bude v Kutné Hoře letos od 20. května do 30. září, na podzim se přestěhuje do Varšavy a v příštím roce do Postupimi. Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Mistr Litoměřického oltáře, Veit Stoss a Pavel z Levoče jsou hlavními osobnostmi, které tu budou zastoupeny výjimečnými malířskými a sochařskými díly.

Kutná Hora byla vybrána proto, že těžba stříbra ve zdejších dolech kolem roku 1500 umožnila velkorysé sponzorství mnoha jagellonských mecenášů. Ze zahraničí se výstavy mj. účastní Thyssen-Bornemisza Museum v Madridu, Bibliothéque National de France v Paříži, British Museum v Londýně, Kunsthistorisches Museum ve Vídni, Staatliche Museen v Berlíně, Bodleian Library v Oxfordu, Ontario Art Gallery v Torontu, dále pak všechna historická a umělecká muzea v Budapešti, Krakově a ve Varšavě.

Poklady půjčila také církev

Z české strany půjčí svoje poklady deset státních galerií a památkových objektů a četné církevní instituce, jejichž zápůjčky zaštiťuje arcibiskup Dominik Duka.

Katedrála v Hnězdně a v Záhřebu do Kutné Hory přiveze celý svůj chrámový poklad.
Návštěvníci si budou moci koupit vstupenky na výstavu i v předprodeji, a to v informačním centru Středočeského kraje v Husově ulici v Praze, kde bude k vidění i „ochutnávka“ v podobě komorní expozice uvádějící téma hlavní výstavy v Kutné Hoře.

Jiří Fajt představuje oltář sv. Anny.

Jiří Fajt představuje oltář sv. Anny.

FOTO: Petr Horník, Právo

Na tzv. pas bude možné navštívit se slevou doprovodné akce, které se v rámci výstavního projektu Europa Jagellonica uskuteční na 54 památkových objektech po celé České republice, zejména na hradech, které pocházejí z doby Jagellonců.