Prostředky na výrobu by se měly zvýšit o 150 miliónů korun na 2,3 miliardy Kč. Zejména se bude investovat do dlouhodobých projektů, původní tvorby a českých seriálů. Na běžné investice půjde letos 535 miliónů korun. Jejich součástí jsou peníze na digitalizaci vysílání a archivu, které byly loni hrazeny z reklamy. Dalších 45 miliónů půjde v rámci investic na výstavbu televizního studia Brno. Celkem tak je na investice určeno 580 miliónů korun.

Konec reklamy na ČT1 a ČT 24 způsobí výpadek na příjmové straně. Od listopadu loňského roku se smí vysílat pouze na ČT2 a ČT4, navíc ji televize nesmí dávat na web. Příjmy z reklamy by měly činit 60 miliónů korun, což je zhruba o 400 miliónů méně než loni.

Člen rady Radek Mezulánik, upozornil, že ČT prý čerpá 460 miliónů korun z prostředků uspořených v minulých letech, takže fakticky je rozpočet schodkový. "To je prostě projídání rodinných úspor," řekl. S tím nesouhlasí předseda Rady Milan Uhde, podle kterého se peníze investují do výroby pořadů.