"Podle našeho názoru nedávají česká rádia příliš prostoru novým, mladým kapelám. Je to dáno i tím, že většinu celoplošných rozhlasových stanic koupili zahraniční investoři," řekl za iniciátory celého projektu Ondřej Polák, který je zároveň členem skupiny O5 a Radeček.

Iniciátoři projektu Česko za český éter, ke kterému v současné době připojilo podpis asi tisíc lidí, chtějí vyvolat veřejnou diskusi na téma mizení nové české tvorby z českých médií. "Reakce ze strany veřejnosti jsou zatím pozitivní," dodal Polák. Podle něj iniciátoři zvažují, zda budou apelovat na ministerstvo kultury nebo Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se současná situace změnila.

"Podíl české hudby je v kompetenci provozovatelů rozhlasových stanic. Záleží také na posluchačích, čemu dávají přednost. Iniciativa by musela být směřována přímo na zákonodárce, kteří by stanovili nějaký minimální procentní podíl české tvorby v rozhlasovém vysílání," řekl Petr Kozák z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

"Naše rádio pravidelně zjišťuje, co se lidem v České republice v oblasti hudby líbí, a na tato zjištění reagujeme v našem vysílání. Jako každé komerční médium zrcadlíme především preference našich vlastních posluchačů," řekla Iva Stříbrská za Rádio Impuls.