V muzeu Fondation Cartier se poprvé v historii prezentuje výjimečný výběr voodoo sošek z Beninu a Toga.

Expozice Vodun: Africké voo -doo je přístupná do 25. září a většina ze stovky předmětů pochází ze soukromé sbírky Jacquesa Kerchache, velkého znalce afrického umění.

Voodoo je starověký náboženský kult, pocházející ze západní Afriky, kde se stále praktikuje. Díky obchodu s otroky byl v 17. a 18. století přenesen do Karibiku, Severní a Jižní Ameriky. Tam se smísil s katolicismem.

Slovo pravděpodobně vychází z výrazu „vo“, znamenajícího vstup nebo otvor. Stoupenci voodoo věří, že existuje propojení mezi viditelným světem živých a neviditelným světem duchů, kteří mezi sebou mohou komunikovat skrze oběti nebo modlitby. Voodoo neslouží jen k černé magii, může i chránit před zlými duchy.

Mnoho exponátů bylo použito k rituálům

Kultovní předměty nevznikaly s cílem vytvořit estetické dílo, přitom je pařížská výstava takto prezentuje, respektive v elegantních skleněných kostkách vynikají objekty spíše děsivou krásou a magickou silou. Jde z nich strach, zejména při pozornějším pohledu na jejich „těla“ – skládají se z kostí, mušlí, provázků, zámků, vlasů a látek potažených zeminou, olejem nebo krví. Tyto komponenty v sobě nesou nejhlubší rysy lidského myšlení a emocí, jako jsou žárlivost, strach, bolest, nedůvěra či láska.

Mnoho z vystavených exponátů bylo skutečně k rituálům použito. Například svázání mohlo mít negativní stejně jako pozitivní efekt, zavázání krku mohlo způsobit němotu, obvázání hrudníku zase udušení a provázkem škrcený podbřišek mohl zavinit impotenci. Těhotné ženy naopak často nosily šňůry kolem boků jako ochranu proti potratu.

Mayové v Musée du Quai Branly

Zvláštním typem jsou pak sošky se dvěma hlavami nebo otvory, do nichž jsou vloženy dřevěné kolíčky. Jejich pomocí se mohlo dojít k podstatě problému, ke kořenům, prokletému prý stejně tak mohly přivést ztrátu paměti nebo zadušení.

Jméno Jacquesa Kerchache je spojeno také s Musée du Quai Branly, které pomáhal zakládat. Nachází se nedaleko Eiffelovy věže a do 2. října je zde otevřena expozice přibližující předkolumbijský svět Mayů. Za návštěvu stojí i samotná budova navržená slavným architektem Jeanem Nouvelem a ukrývající ve svých útrobách umění z Afriky, Oceánie a Ameriky.