Vadilo jim mimo jiné, že zpráva je málo kritická, neobsahovala informace, jakým způsobem plní ČT plní veřejnoprávní poslání.

„Zpráva postrádá kritické zhodnocení vývoje v delším období,“ uvedl Václav Mencl (ODS). Ve zprávě podle něj chybí například náklady na výrobu pořadů. Poslanci kritizovali skutečnost, že není uvedeno, jakým způsobem radní řeší dotazy veřejnosti. Rada musí zprávu do konce srpna doplnit.