Nárůst finančních prostředků na platy a zákonné odvody činí 103 milióny v případě regionálních divadel a 60-70 miliónů v případě orchestrů.

"Divadla jsou zřizována obcemi a ty nemohou dát ani korunu. Vícezdrojové financování prostřednictvím krajů je prozatím také věcí více než iluzorní," řekl Jan Burian, předseda divadelní Asociace a ředitel plzeňského divadla, jemuž schází 14,5 mil. Částečnou pomoc očekávali ředitelé divadel a orchestrů od Programu podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, který vznikl v roce 1996 jako překlenovací řešení do doby, než zákon umožní vícezdrojové financování.

Jeho výše však z původních 80 mil. klesla až na 24 mil. pro příští rok, což je pro 90 čerpajících subjektů částka smutně směšná. Navýšení programu, předložené parlamentním výborem pro vědu, vzdělání a kulturu, parlament o dva hlasy neschválil. Obě asociace se proto rozhodly obrátit naléhavým dopisem přímo na předsedu vlády Vladimíra Špidlu s prosbou, aby pomohl hledat řešení.

"Budeme nuceni omezovat činnost a propouštět zaměstnance. V uplynulých letech ale prošla česká divadla a orchestry už řadou úsporných opatření. Další zásahy zásadně změní jejich kvalitu a rozsah činnosti," praví se v dopise, kterým divadla a orchestry apelují na záchranu své činnosti.