Nelibost projevili i někteří členové Rady ČT a budou o něm na dnešním zasedání pravděpodobně jednat.

Tendr, při jehož vypsání se ČT inspirovala výběrem TV poplatků v zahraničních televizích, zejména v BBC, má uzávěrku 29. října a při nahlédnutí do zadávací dokumentace, jenž je volně přístupná v informačním systému nazvaném centrální adresa lze zjistit, že maximální hodnota za poskytování služeb nesmí za šest let přesáhnout 660 miliónů korun.

V částce 1,060 miliard Kč je dále započtena jednorázová sazba 20 miliónů Kč (za digitalizaci veškeré dokumentace a přihlášek a odhlášek TV poplatku), maximální hodnota odměn za nové poplatníky má činit 140 miliónů a náhrada advokátům 240 miliónů korun, které nejsou součástí výdajů ČT.

Nemusí vybrat nikoho

„Teprve na základě nabídek, respektive ekonomické výhodnosti, tedy kombinace nákladů a závazného počtu přírůstku nových poplatníků se rozhodneme, zda budeme tuto činnost outsorcingovat, tedy chtít, aby nám ji zajišťovala jiná firma. Hlavním kritériem jsou náklady, ale také výnosy, kde očekáváme výnos cca 320 miliónů ročně,“ řekl Právu v úterý obchodní ředitel ČT Robert Kvapil.

„Tendr zrušit nemůžeme, ale můžeme, když zjistíme ekonomickou nevýhodnost nabídek, nevybrat žádného zájemce. Myslím, že mediální humbuk kolem tendru byl zbytečný a ČT poškodil. I když jsem radní o výběrovém řízení informoval na uzavřeném jednání, ani jeden člen Rady nepožádal o zadávací dokumentaci a o další vysvětlení. Nicméně jsem se rozhodl detailně informovat o tendru nejen radu, ale i dozorčí komisi, která může daný projekt inspirovaný BBC posoudit,“ dodal Kvapil.
ČT eviduje v současné době okolo 3,4 miliónu poplatníků a v současné době existuje zhruba kolem 150 až 200 tisíc neplatičů.