Čtyřiadvacetiletá naděje, vítěz několika soutěží a kurzů (mj. i kurzů Václava Hudečka) již několik let studuje v USA, naposledy u Itzhaka Perlmana v New Yorku. Bylo štěstím, že jedním z prvních letadel z USA mohl dorazit k pražským koncertům. Naplněný sál byl podvakrát svědkem jeho podání Sibeliova Koncertu d moll a on tuto rapsodicky zaměřenou skladbu podal uchvacujícím způsobem s bravurou a virtuozitou.

Nadchl nejen publikum v sále, ale i svého otce Josefa Špačka st., který hraje v ČF na cello a byl na pódiu poblíž syna i v Rudolfinu. Ovace vestoje publika v pátek přiměly houslistu k přídavku Scherzu Fritze Kreislera.

Honeck, který zná Špačka z USA, kde dirigent v současnosti působí v Pittsburghu, pak podal s ČF známou Symfonii č.5 d moll Dmitrije Šostakoviče. Ve třicátých letech psané dílo v době tažení stalinské kritiky proti skladateli je jeho obhajobou a poctou umučeným přátelům mizícím v gulazích.

Všechny tyto prvky díla vystihl dirigent mistrovsky a orchestr podal jeden z nejlepších výkonů poslední doby, zejména s obdivuhodnými sóly Bohumila Kotmela (housle) a dechové skupiny, v níž zářil Tomáš Kopáček (klarinet).

Nedivíme se Honeckovi, bývalému hráči Vídeňských filharmoniků, že ctí českou dechovou školu. Večer byl její skvělou ukázkou a úspěch byl po zásluze převeliký.