V roce 2009 žaloby přinesly televizi čtyři milióny korun. Před samotným podáním žaloby přitom televize neplatiče upomíná, takových upomenutí bylo za poslední tři roky rozesláno na 300 000. Na základě upomínky ČT dostala dlužné poplatky ve výši 80 miliónů Kč.

Kromě registrovaných neplatičů se televize ve spolupráci s dodavateli energií věnuje i vyhledávání neregistrovaných majitelů televizorů. Jen loni takto oslovila 90 000 domácností, z toho se desetina následně přihlásila k placení poplatků. Televize se důraznějšímu vymáhání poplatků věnuje od roku 2005.

Měsíční poplatek za televizor je 135 korun.