Výtvarnou bilanci Bálkové představuje do konce února pražská Galerie Miro ve výstavní síni areálu Strahovského kláštera.

Nejvíce tu zaujme obsáhlý cyklus masek, a to nápadem i výraznou barevností, fantazií i přiměřenou vizuální agresivitou. Obličej je pokryt peřím nebo bankovkami, obalený fáčem nebo krajkou, přikryt chlebem nebo vajíčkem. Člověk vidí jen stále stejné modré oči modelky, charakter neudává výraz její tváře, ale to, co ji překrývá.

Maska je zbraň

Bálková tvrdí, že maska ji zaujala, protože i ve všedním životě je to forma zbraně, kterou využíváme k obraně i zastrašení, k vábení i pobavení, k emocím i vyjádření svého postoje. Skvělý nápad předvedený s výtvarnou tvořivostí.

Druhým velkým cyklem jsou na výstavě inscenované fotografie zachycující sebevraždy slavných literárních hrdinek, jako třeba Ofélie, Anny Kareninové či Julie Kapuletové. Určitě pracná série, ale hodně z ní žel vyčuhuje inspirace americkou fotografkou Cindy Shermanovou.