V úterý mělo ve Staré kanalisační čistírně vystoupit pět souborů včetně zahraničních. Jednalo se performery a industriální kapely, z nichž některé v prostorách čistírny zkoušely ještě v osmdesátých letech, kdy byla budova jedním z center pražské undergroundu.

Správní rada však na poslední chvíli - jen několik hodin před začátkem- dospěla k závěru, že akce se do prostor musea nehodí a je „v přímém rozporu s využíváním památkově chráněného objektu,“ uvedl mluvčí musea Tomáš Novák. Zmínil přitom plivače ohně v objektu a hudební produkce, kdy se hraje na kovové části konstrukce v museu. Novák dále tvrdil, že správní rada nebyla o programu informovaná a že akce byla chaotická.

„Přestože nepovažujeme zrušení akce za běžný přístup, jsme přesvědčeni, že z uvedených důvodů byl tento postup bohužel nutnýIng Tomáš Novák, Člen správní rady a tiskový mluvčí Ekotechnického musea

Členové rady všechny vyzvali, aby prostor musea opustili. Pokud tak neučiní, hrozili podle slov dramaturga večera Václava Adama, že na ně zavolají policii.

 

Vystupující byli seznámení s rozhodnutím správní rady a slušně vyzváni k opuštění objektu. Protože tak neučinili, byli seznámeni s možnými následnými kroky. V žádném případě se nejednalo o vyhrožování.Ing Tomáš Novák, Člen správní rady a tiskový mluvčí Ekotechnického musea

 „Přestože nepovažujeme zrušení akce za běžný přístup, jsme přesvědčeni, že z uvedených důvodů byl tento postup bohužel nutný,“ uvedl Novák.

Bienále industriální stopy nabídlo i fotografie Jindřicha Štreita.

Bienále industriální stopy nabídlo i fotografie Jindřicha Štreita.

FOTO: Jindřich Štreit /Smart Communication

Performance a koncerty Woutera Jasperse i sdružení KLaNGundKRaCH Kollektiv, Einleitungszeit, Do Shaska a S/M byly domlouvány na přelomu srpna a září a od půlky září byly v programu bienále. Navzdory tomu mluvčí uvedl: „Zrušení akce nebylo možné provést s větším časovým předstihem především z toho důvodu, že organizátoři neprojevili odpovídající součinnost a nekomunikovali se správní radou, která o způsobu využívání prostor muzea rozhoduje.“

To popírá Lenka Dolanová, která zajišťovala doprovodný program: „Správní rada věděla, kdy se co bude konat, kdo bude vystupovat.“

Správní rada je svrchovaný orgán, který se rozhodl vystoupení - doprovodný program zrušit vzhledem k důvodnému podezření, že by bylo poškozeno dobré jméno musea.Ing Tomáš Novák, Člen správní rady a tiskový mluvčí Ekotechnického musea

 


Podle Nováka ale Dolanová neměla žádné oprávnění jednat o programu. “Osoba, která jednala jménem Ekotechnického muzea, Lenka Dolanová, nebyla oprávněna vést jednání jménem a na účet muzea a také neinformovala správní radu muzea o svých krocích.”

Bienále industriální stopy přiblížilo i záběry ničené průmyslových staveb.

Bienále industriální stopy přiblížilo i záběry ničené průmyslových staveb.

FOTO: Smart Communication

Dolanová ovšem jeho slova popírá: „Byla jsem pověřena organizátorem bienále panem Benjaminem Frágnerem, který ve spolupráci s panem Martinem Holotou organizoval v Čistírně celé bienále, koordinací doprovodných programů. Martin Holota jednal za čistírnu. S ním jsem to probírala."

Holota odpovídal za správu majetku a sbírek muzea na základě smlouvy o dílo. V pondělí 12 října však odvolán správní radou, prý neplnil podmínky smlouvy.

Novákovi se nelíbila kvalita programu

Novák se pustil i do i úrovně vystupujících. Rada jako svrchovaný orgán podle něj “rozhodla doprovodný program zrušit vzhledem k důvodnému podezření, že by bylo poškozeno dobré jméno muzea“.

Soubory, které měly vystoupit, jsou uznávány i v zahraničí. Slovenští Einleitungzeit prorazili v USA a jejich tanečnice Tereza Georgijeva byla oceněna před několika lety na divadelním festivalu Next Wave.

Tereza Georgieva (vpravo) při jednom starším vystoupení

Tereza Georgieva (vpravo) při jednom starším vystoupení

Zpěvačka Silvia Hromádková se zase podílela na doprovodném programu k výstavě Crossings v Rudolfinu, při nichž se využívaly exponáty pojištěné na milióny dolarů. Navíc na konci osmdesátých let její skupina Suicidal meditations v čistírně pravidelně zkoušela a vytvářela své originální pojetí.