Než se mu dostalo českého překladu, stačil Jackson zemřít. Proto se v závěru knihy – u nás lapidárně pojmenované Michael Jackson, 1958-2009 – objevuje redakční poznámka, která dává sled věcí do souvislostí.

Původně měl přijít český překlad na zdejší trh u příležitosti padesáti koncertů nachystaných do londýnské O2 Areny. Když ale 25. června Jackson v Los Angeles skonal, řízením osudu se z něho stala vzpomínková publikace na člověka, jenž by si jistě zasloužil lepší.

Kauzy bez vysvětlení

L' Hermitte se s Jacksonem evidentně nikdy osobně nesetkal. Možná byl na několika jeho koncertech, možná postával ve frontě při nějaké té autogramiádě, snad mu mával z davu na letišti, leč osobní zkušenost nabytá s hrdinou v příběhu chybí. To mu zásadně ubírá na důvěryhodnosti.

Kniha je tedy soupisem událostí ze zpěvákova života, které lze vyštrachat na internetových stránkách, opsat z jiných biografií či sesbírat z novinových článků. Když se v ní objeví rozhovor s Jacksonem, je opsán ze šťastného periodika, které jej dostalo (Jackson mluvil s novináři velmi nerad). Zajímavější jsou rozmluvy s lidmi, kteří s ním nahrávali či jinak spolupracovali, i ty ovšem L' Hermitte opsal, takže v podstatě nepřinesl nic nového.

Rozpačitý je autorův postoj ke kauzám údajného Jacksonova pohlavního zneužívání mladých chlapců, které svého času rozbouřily veřejné mínění. Hledí na ně zpovzdálí, otrocky konstatuje to, co stálo v inkriminovaných dobách v novinách, s fanouškovskou úlevou hlásá výsledky obou kauz (Jackson první rodině zaplatil a podruhé byl u soudu zbaven obvinění) a nikdy se nesnaží získat více informací.
Jako samozvaný životopisec nejslavnějšího popového zpěváka posledních let by se sice měl o osvětlení takových případů přinejmenším pokusit, jemu však stačily obecně známé informace s dovětkem, že během obou vyšetřování Jackson psychicky trpěl.

L' Hermitte zpěvákovi fandí od první chvíle. Neustále zdůrazňuje společenský, umělecký i osobní tlak, kterým byl vystavěn, připomíná nesmlouvavost jeho otce, několikrát se nepříliš přesvědčivě snaží vysvětlit, proč měl Michael kolem sebe rád malé děti, vyzdvihuje jeho charitativní činnost, se zvláštní chutí popisuje příběhy jeho videoklipů a především přibližuje jeho kariéru v číslech i výkonech.

V podstatě by kniha mohla být bližší těm, které zajímá Jacksonova umělecká tvorba. Pasovat ji do této pozice ovšem není možné, protože na to chybí L' Hermittovi odborná erudice. Konečné konstatování budiž tedy strohé: v knize Michael Jackson, 1958-2009 si sice o Králi popu něco přečtete, nic nového se ale nedozvíte.

David L' Hermitte: Michael Jackson, 1958-2009
XYZ, 278 stran, 289 Kč