Podle nového návrhu by se ve všech radách měl snížit počet členů ze třinácti na devět a měla by se změnit jejich volba.

Návrhy na nové radní by měly předkládat různé organizace (což je i doposud) a jimi navržené kandidáty by pak schvalovala Sněmovna, Senát a prezident. Nyní radní schvaluje pouze Sněmovna.